Serbski muzej – Dźeń wotewrjeneho pomnika z wuspěchom wotměł.

Wčera wječor, dnja 10.9.2017 wozjewichu so ličby wopytowarstwa jednotliwych wobdźělnikow na dnju wotewrjeneho pomnika 2017. Wjac hač 550 wopytowarjow je na Dźeń wotewrjeneho pomnika do Serbskeho muzeja přišło, mjez nimi mnozy, kotřiž su tule na lězownosći Budyskeho hroda abo we wokolinje wotrostli respektiwnje jón z dźěćatstwa znaja.

Tež klětu chcemy so přez žołtu chorhoj jako objekt wupokazać.
Na žurli muzeja, něhdyšej žurli přisažneho sudnistwa, pokazachu so reprodukcije archiwnych žórłow wot 1868–1906 nastupajo ležownosće za přisažne sudnistwo. Tohorunja wustajechu so fotografiske reprodukcije z doby rekonstrukcije žurle mjez 1987 a 1989.

Angažowany personal jara na to dźiwaše, zo skerje nichtó žurlu bjez brošurki za přichodnu wustajeńcu wo Krabaće njewopušći.