Přednošk a wodźenje k žiwjenju Johanna von Schadowitza – Krabata Hornjeje Łužicy

Po derje přiwzatym wotewrjenju wustajeńcy „KRABAT. Muž. Mytos. Marka.” je čas, hižo na prěnje ramikowe zarjadowanja k wustajeńcy we winowcu skedźbnić.

Tema prěnjeho zarjadowanja srjedu, dnja 4.10.2017 je hladajo na aliteraciju titula „…Muž. Mytos. Marka” – wony „muž” za postawu  Krabata.

Přednošk a wodźenje k žiwjenju Johanna von Schadowitza – Krabata Hornjeje Łužicy

Referent tutoho wječora, genealoga Hans-Jürgen Schröter, je wjac hač dźesać lět žiwjenje von Schadowitza přeslědźił a smě so z połnym prawom jako hłowny biograf Schadowitza hódnoćić. Na přikład namaka wón wažne dokumenty wo nim a pomhaše při rekonstruowanju jeho napohlada. Tutón so přez jěcharsku figurinu we wustajeńcy zwobrazni.

Zajimawy je wězo tež uskokski pochad rytmištra, na kotryž so tohorunja skedźbni.

Srjedu, dnja 4.10.2017 wodźi Hans-Jürgen Schröter wot 18.00 hodź. po wosebitej wustajeńcy z widom na stawizniske pozadki k von Schadowitzej.
Při tutym wodźenju skići so Wam móžnosć, jedyn z najdrohotnišich eksponatow w originalu widźeć. Jedna so wo akwarel „Nastup wójska sakskeho kurwjercha Johanna Georga I. před Budyšinom 1620”.
W 19.00 hodź. započina so přednošk „Aus dem Leben des Johann von Schadowitz. Krabat der Oberlausitz.”

Zjimanje:

datum:                      srjeda, dnja 4.10.2017
čas:                18.00 hodź wodźenje po Krabatowej wustajeńcy
19.00 hodź. přednošk  „Aus dem Leben des Johann von Schadowitz
Krabat der Oberlausitz” w němskej rěči.
hdźe:             Serbski muzej, Budyšin, Na hrodźe, wosebita wustajeńca a na žurli.

Zastup: 5 €