Pokiw za debjenje jejkow – z přizjewjenjom

W zwisku z wustajeńcu “Pruhi, kruhi, třiróžki. Pisane serbske jutrowne jejka.” poskićimiy za čas jutrownych prózdninow nimo bosěrowanja tež nawuknjenje technikow škrabanja a wužrawanja.

Kurs wotměje so: Wutoru 29. měrca wot 10.00-12.00 hodź.

Prosymy tohodla wo přizjewjenje!

Dalši praktiski pokiw: Njech sej kóždy, kotryž so na bosěrowanju wobdźěli wudute, běłe jejka sobupřinjese. Štóž chce škrabanje abo wužrawanje zwučować, sej njech wotpowědnje hižo barbjene jejka (wudute abo warjene) sobupřinjese. K tomu jedyn kónčkojty předmjet, z kotrymž hodźi so drobnje dźěłać.