Muzej wot 5. meje 2020 zaso přistupny

Wot 5. meje 2020 wočini Serbski muzej zaso swoje durje za zjawnosć. Za to su přidatne naprawy za zdźerženje wotstawkowych rjadowanjow a hygieniskich předpisow trěbne. Prosymy wšěch wopytowarjow, tute pokiwy wobkedźbować.      Waš muzejowy team

Naprawy za wopytowarjow Serbskeho muzeja
 1. Nošenje zakryća za hubu a nós w Serbskim muzeju je za dorosćenych a dźěći wot 6 lět po zakonskich předpisach winowatosć a a wuměnjenje za zastup
 2. Prošu dźiwajće na woznamjenjene wotstawki a pokiwy w foyeru kaž tež we wustajenskich wobłukach
 3. Dodźeršće powšitkowne hygieniske předpisy hygieniske naprawy wotpowědnje doporučenju Roberta Kochoweho instituta
 4. Muzejowy personal rjaduje prudy wopytowarstwa, tak reguluja so wulkosće skupin a wopytowarske ličby w domje po zakonskich postajenjach
 5. Doporučujemy płaćenje z kartku
 6. Muzejowe wopyty z přizjewjenjom skrótšeja časy čakanja a zadźěwaja nastawacym wulkim skupinam
 7. Naša muzejowa kofejownja wostanje přechodnje zawrjena
 8. Z hygieniskich přičin wostanu interaktiwne medijowe stacije hasnjene
 9. W muzejopedagogiskim kabineće su za dlěši přebytk blida a stólcy we wotpowědnym wotstawku spřihotowane
 10. Wodźenja za swójby, kotrež su w jednej domjacnosći žiwe, su po dorěčenju móžne
 11. Wobkedźbujće domowy porjad Serbskeho muzeja
 12. Prošu informujće so wo aktualnej situaciji na homepage muzeja

Zastup jenož ze zakryćom huby a nosa móžny!

zastup     zastup jenož z masku2