Dźěło za kulisami

Tež hdyž so tučasnje žani hosćo w Serbskim muzeju witać njesmědźa, je dźěła dosć. Wobšěrna inwentura, dokumentacija a fachowske zapakowanje eksponatow su wažne přihoty za přenjesenje něhdźe 38.000 objektow do noweho składu na Lubijskej dróze w Budyšinje. Dale so krok po kroku wšitke wustajenske witriny wurjedźa. Tež na druhich polach so planuje a organizuje. Nowy wotběh wosebitych wustajeńcow a dalšich projektow ma so na noze stajić a z tym zwisowace financowanje zaručić. W tutych dnjach so šija škitne maski za personal a za hosći. W přichodźe chcemy tež wirtuelne předstajenje eksponatow a přinoškow zmóžnić.