Jutrowne reje a nałožki holanskich Serbow 04.04.2015

Sobotu do jutrownički přeprošujetej Serbska rejwanska skupina Ćisk a Serbski muzej na program w 16.00 hodź na žurli Serbskeho muzeja. Serbska rejwanska skupina załoži so 1997. Mjeztym je hižo wjacore razy w dalokim wukraju wustupowała kaž w Texasu a Shanghaiju. Předstaja so tradicionalne reje kaž tež nowše choreografije a wězo tež jutrowne nałožki, kaž chodźenje po jutrownu wodu abo jutrowne spěwanje. Štóž che ludowym wuměłcam w muzejowym kabineće při debjenju jejkow přihladować, ma k tomu składnosć wot 10.00 hač do 18.00 hodź. W jutrownej wustajeńcy da so přehlad wo jutrownych a nalětnich nałožkach w cyłej Europje w přirunanju z Łužicu. Wjeselimy so na Waš wopyt!