Dar historiskeho pućowanskeho pasa

Sobudźěłaćerjo Serbskeho muzeja wjesela so jara nad najnowšim eksponatom. Jedna so wo originalny pućowanski pas k wupućowanju do Texasa w Americe z lěta 1854. 44lětny ratar Jakub Pampel z Noweje Wjeski pola Hućiny měješe wotmysł domiznu wopušćić. Z hišće njeznatych přičin wón tola njewupućowaše, tak zwosta pas w swójbnym wobsydstwje. Dźakujemy so darićelej Theodorej Henselej ze Zubornički wutrobnje za přepodaće derje zdźeržaneho pućowanskeho pasa za našu zběrku. Nětko móže so z rešeršu k objektowym stawiznam započinać, zo bychu so dalše informacije k wosobje a tehdyšim wobstejnosćam namakali. Na foće přepoda swójba Hensel pućowanski pas muzeologoce Iloni Bierlingowej.