14.6.2023 w 15 hodź.: Kofej w třoch – Składowanje, naslědnosć a regionalne produkty

 “Sušić, naselić, zawarić. Składowanje w burskim hospodarstwje.”

15 hodź. přednošk: Andrea Pawlikowa

16 hodź.: přednošk wo zežiwjenju, referantka: Silvia Melde wot Přetrjebowarskeho centruma Budyšin