7. junija wot 18 hodź.: Kuratorkske wjedźenje a filmowy wječor z přednoškom a diskusiju

  • 18 hodź.: kuratorkske wjedźenje
  • 19 hodź.: filmowy wječor, přednošk, diskusija

Serbski katolski miljej – kak dale?

“Ta naša serbska katolska Łužica. Budźa te ludźo to hač do kónca zdźeržeć?” praša so Marta Markowa w dokumentaciji „Čej’ da sy?”. Filmowc Reiner Nagel je w nadawku Serbskeho muzeja a zhromadnje  z nim w koronalěće 2021  interviewy natočił, z kotrychž bu krótki film zestajeny. Dalši nazhonići Serbja – ratar, rjemjeslnik, drastynošerka,  wučer a dekan jimaja so słowa. Jim napřećo staji so młody wuhlad krótkofilma „SMY” Sofije Cyžec a Luizy Nawkec. Na wječornym zarjadowanju Serbskeho muzeja srjedu, 7. junija w 19 hodź. je składnosć, za wotmołwami zhromadnje pytać. Po wurězkach z filmow, kotrež pokazuja so tež we wosebitej wustajeńcy, hdźež je we 18 hodź. wjedźenje, slěduje přednošk „Serbski katolski  miljej – kak dale?” dr. Měrćina Wałdy. Zajimawe je prašenje, što rozeznawa cyrkej w socializmje porno dźensnišej? Pod hesłom „Łužica 2050” je gymnaziast situaciju zjimał: „Tež našu nabožinu widźu wohroženu. Widźomne je hižo nětko, zo ludźo, wosebje młodźi, z cyrkwje wustupja. Ličba kemšerjow lěto wob lěto spaduje … Myslu sej, zo budu naše serbske wosady zjednoćene a horstka wěriwych Serbow swjeći Božu mšu zhromadnje w jeničkej cyrkwi.”