29.11.2023 wot 18 hodź.: Wjedźenje a FOTOTHEK.spotlight #5

18 hodź.: wjedźenje po wustajeńcy „Ducy Domoj – Unterwegs nach Hause. Fotografien 1972 bis 2022“ z Jürgenom Maćijom, w němskej rěči

19 hodź.: FOTOTHEK.spotlight #5 „Mit Bildern meine Ordnung im Chaos der Welt schaffen.“

Rozmołwne koło z dr. Jensom Bove, nawodu Němskeje fototeki, dr. Agnes Matthias, kuratorku Archiwa fotografow a Jürgenom Maćijom wo jeho fotografiskim tworjenju kaž tež wo profilu a nadawku Němskeje fototheki a Archiwa fotografow. Zarjadowanje je w němskej rěči.

-> zarjadowanje fotoweho archiwa Němskeje fototeki