11.09.2016 Dźeń wotewrjeneho pomnika – Swědki stawiznow

Serbski muzej wobdźěli so na lětušim dnju „Wotewrjeneho pomnika“ njedźelu, dnja 11.09.2016. Zastup do Serbskeho muzeja je na tutym dnju darmotny.

Předstajimy na tutym dnju projekt „Swědki stawiznow“ (djo-Deutsche Jugend in Europa.). Projektna skupina Budyskich šulerjow a maturantow, slědźeše pod nawodom Michaela Jemeljanowa k architektoniskim a stawizniskim pozadkam něhdyšeje Sólnicy, dźensnišeho Serbskeho muzeja. Wukony tuteje prócy pokazujemy na dnju „Wotewrjeneho pomnika“ jako mału wustajeńcu tu w domje.

Wustajeńca wobsteji z:

  1. filmom wo stawiznach Serbskeho muzeja a serbskeje kultury, kotryž bu wuhotowany z pomocu 3D-technologije.
  2. animaciskim filmom k projektnej iniciatiwy
  3. prezantaciju wirtuelneje reality (VR) z wosebitymi 3D-nałočemi za wobhladowanje twarjenja Sólnicy, nětčiši Serbski muzej w 360°.
  4. předstajenjom BIM (Building Information Modeling)-technologije z wužiwanjom nałočow za wirtualnu realitu. Z tutej techniku skići so wopytowarjam móžnosć wirtuelneho wopyta Serbskeho muzeja.
  5. informaciskimi sćěnami k stawizniskim aspektam Serbskeho muzeja a serbskeje kultury.
  6. modelom Serbskeho muzeja z papjery.

 

Projektowcy budu tu w domje za prašenja a jako rozkładowarjo přitomni.