02.02.2024: Mjezynarodny wědomostny sympozij „Hommage à Jan Buk“

Lebuzer a delnjošleske konteksty: geografija, stawizny a wuměłstwo

Nawodnica Serbskeho muzeja Christina Boguszowa a kurator muzeja Jędrzej Soliński wobdźělitaj so na wědomostnym sympoziju w Zielonej Górje. Jako projektowa nawodnica wustajeńcy „Wšo je krajina. Serbski moler Jan Buk“ budźe Christina Boguszowa serbskeho wuměłca Jana Buka předstajić.
Sympozij, z wobdźělenjom historikarjow a wuměłstwowych historikarjow z Łužicy a Pólskeje kaž tež lubowarjow serbskich temow a časowych swědkow, mjez nimi wuměłcy kotřiž běchu z Janom Bukom spřećeleni, je jara wažny, zo by so spominało na zašłosć a dynamiku načasnych pólsko-serbskich kulturnych kontaktow hraničneje regionje na woběmaj bokomaj Wódry a Łužiskeje Nysy.

Cyłkowne zarjadowanje budźe z dwójnym wotewrjenjom wustajeńcow „Wšo je krajina. Serbski moler Jan Buk“ kaž tež „Hommage à Jan Buk (IV): ÜBERALL – NIRGENDS – DAHEIM “, krónowany.
W dwójnej wustajeńcy pokazane twórby Jana Buka pochadźeja bjezwuwzaćnje z wobsydstwa Serbskeho muzeja. Zarjadowanje je hižo štwórta stacija rjadu wustajeńcow a mjezynarodnych sympozijow.