Wotewrjenje wosebiteje wustajency SORBIAN STREET STYLE, 22.9.2019 w 15 hodź.

Kak wupada serbska moda za wšědny dźeń?

Sorbian_Street_Style_přeprošenjeModa wuspěšnych designerkow a designerow, dobyćerjow wubědźowanja SORBIAN STREET STYLE kaž tež serbskich gymnaziastow prezentuje so w tutej wustajeńcy. Na zakładźe elementow serbskich regionalnych drastow a łužiskeho ludoweho wuměłstwa nastachu modiske outfity a kolekcije. Wubědźowanje bě zhromadny projekt Ludoweje banki Drježdźany-Budyšin, Sakskeho centruma za kulturne a kreatiwne hospodarstwo a Serbskeho muzeja.

Powitanje: Christina Boguszowa direktorka Serbskeho muzeja

Postrowne słowa: prof. Martina Jess dekanka fakulty design při Fachowej wysokej šuli Drježdźany, předsydka jury wubědźowanja SORBIAN STREET STYLE

Zawod do wustajeńcy: Andrea Pawlikowa kuratorka

Eksperimentalna hudźba a pohibowa performance: Jakub Gruhl, Lipsk a Marthe Howitz, Berlin