Wotewrjenje wosebiteje wustajency SORBIAN STREET STYLE, 22.9.2019 w 15 hodź.

Sorbian_Street_Style_přeprošenje

Kak wupada serbska moda za wšědny dźeń? Moda wuspěšnych designerkow a designerow, dobyćerjow wubědźowanja SORBIAN STREET STYLE kaž tež serbskich gymnaziastow prezentuje so w tutej wustajeńcy. Na zakładźe elementow serbskich regionalnych drastow a łužiskeho ludoweho wuměłstwa nastachu modiske outfity a kolekcije. Wubědźowanje bě zhromadny projekt Ludoweje banki Drježdźany-Budyšin, Sakskeho centruma za kulturne a kreatiwne hospodarstwo a Serbskeho muzeja.