Wopyt Serbskeho muzeja zaso móžny!

Wot wutory, 18. januara 2022, móže so Serbski muzej pod wuměnjenjom 2G wopytać. Přistup maja wosoby z płaćiwym a dospołnym dopokazom wustrowjenja abo šćěpjenja. Wosoby, kiž strowotnych přičin dla doporučenje za šćěpjenje přez STIKO nimaja, smědźa test předpołožić. Tež dźěći a młodostni pod 16 lětami su přez prawidłowne testowanje w šulach z tutych zasadow wuswobodźeni.

© Jörg Müller, Rumunska

Wosebita wustajeńca “5 x Němska po wšěm swěće” je hač do 24. apryla 2022 podlěšena. Přejemy Wam wjele wjesela!