Wjedźenje a přednošk, 27.11.2019

17.30 hodź.: Zjawne wjedźenje po wosebitej wustajeńcy SORBIAN STREET STYLE w serbskej rěči

18 hodź.: Zjawne wjedźenje po wosebitej wustajeńcy SORBIAN STREET STYLE w němskej rěči

19 hodź.: Přednošk w němskej rěči “Mode & Tracht”, Eva Howitz, Lipsk