Witamy hosći z nowym pismom při zachodźe muzeja

Hižo před něšto časom započa so předźěłany grafiski koncept muzeja přesadźić. Tak so logo na wuchodnu fasadu namolowa, zo bychu so wopytowarjo ze směra Maćijoweje wěže lěpje orientować móhli. Tež nowe pismiki při zachodźe buchu zašły tydźeń připrawjene. Nimo tutych nowostkow dóstanu wopytowarjo hižo wot januara při kasy nowe zastupne lisćiki. Tež darowanje dobropisow jako karta je nětko móžne.

zastup - nowe kartki   nowy logo6   nowe pismo1   Schriftzug_2