Swójbne popołdnjo w přitulnej atmosfery

Sobotu dnja 18.11.17 zawjeseli kuzłar Gerat Wróbl dźěći a dorosćenych na našim swójbnym popołdnju. Moto běše „Abrakadabra”.

Z lutymi trikami zahori kuzłar swój publikum. Přiwšěm so wopytowarjo wšitkich starobow zawěsće prašachu: Kak je wón to činił?

Po „kuzłanju” sćěhowaše film „Sedmy rapak”, kotryž so w hornjoserbšćinje pokazowaše. Film powěda wo žiwjenju a dyrdomdejach hólca Krabata.

Wobrazy wječora namakaće w tutej galeriji: -> Link

Paslenje w adwenće 16.12.17

Třećeho adwenta, njedźelu dnja 16.12.17 wotměje so wot 15.00 hodź. adwentne paslenje z wosebitej překwapjenku tu w muzeju. Materialowe wudawki su 2 €.