Studentka archeologije zhotowi rysowanki a skicy

Lětsa je Josefine Falkenberg jedna z našich praktikantow. Wona přewjedźe swój štyridźenski praktikum w ramiku swojeho studija a zaběra so po nadrobnej rešerši z drastami zapadnych Słowjanjow w zažnym srjedźowěku kaž tež z hrodźišćemi a zasydlenjemi wokoło 11. a 12. lětstotka. K tomu zhotowi wona tež rysowanki a skicy. Wotmysł jeje dźěła budźe, wjedźenja za dźěći přez muzej bóle nazornje wuhotować. Knjeni Falkenberg studuje archeologiju grjekskeho, romskeho a bycantineskeho swěta kaž tež etnologiju (2 předmjetaj na Bachelor) na Georga-Augustowej-Uniwersiće w Göttingenje.