“Stary lud” so rozžohnuje – 3.3.2019

Poslednje zarjadowanje we wustajeńcy “Stary lud. Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow” w Serbskim muzeju je njedźelu, dnja 3. měrca. Popołdnju w 15.00 hodź. započina so wjedźenje po wustajeńcy w němskej rěči, we 16.00 hodź. přizamknje so serbskorěčne wot kuratorki Andreje Pawlikoweje. Přitomni budu tež zastupjerjo kooperaciskeho partnerja, ze Spěchowanskeho towarstwa domizniskeho muzeja w Děšnje a dźěłoweje skupiny “Stary lud” Kornelius a Petra Kušec, Maxie Heiner a Kai Jensen. Štóž je swójbne zarjadowanje w januaru skomdźił, ma nětkle składnosć, hišće raz stare rjemjesło dožiwić a z wuhotowarjemi wustajeńcy do rozmołwy přińć. Zastup płaći 5 €, potuńšene 3,50 €.

20181112 14-08-1