Spominamy na Kita Lorenca

Počesćenje Kita Lorenca składnostnje jeho 80. posmjertnych narodnin zarjaduja wjacore serbske institucije a dalši wobdźělnicy štwórtk, dnja 22. měrca 2018. W 14.00 hodź zahaji so w Serbskim muzeju w Budyšinje sympozij Serbskeho instituta a Instituta za slawistiku Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity na temu „Kito Lorenc, basnik a literarny wědomostnik“. Tam předstaji mjez druhim slawist Walter Koschmal z Regensburga swoju monografiju wo Lorencowym tworjenju, kotraž w měrcu w Ludowym nakładnistwje Domowina wuńdźe.

W 19.30 hodź. přizamknje so dwurěčny literarno-hudźbny wječor „A we nas jako truna …“ w Dźiwadle na hrodźe. Program wuhotuja wuměłcy Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, Serbskeho ludoweho ansambla a Sakskeje akademije wuměłstwa. We foyeru dopominaja wustajeńca, knižne blido a słuchanska stacija na wurjadneho basnika. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani. Zastup je darmotny.

 

Popołdniše zarjadowanje

Sympozij „Kito Lorenc, basnik a literarny wědomostnik“

Zamołwity: Serbski institut

Městnosć: Serbski muzej

Započatk: 14.00 hodź.

Prof. Walter Schmitz: Kito Lorenc – Dichter eines kleinen Volkes?

Dr. Ewout van der Knaap: Neulust. Arbeit an der Sprache in den            deutschsprachigen Gedichten von Kito Lorenc

Prof. Christian Prunitsch: Podomk. Zum sorbischsprachigen lyrischen Schaffen von Kito Lorenc

Přestawka

Dr. Franc Šěn: Kito Lorenc – znajer serbskeje literatury

Prof. Walter Koschmal: Der Dichter – Kito Lorenc – dazwischen (knižne předstajenje)

 

Wječorne zarjadowanje:

Kito Lorenc

We nas jako truna …

Literarno-hudźbne spominanje

Zamołwići: NSLDź, LND, SLA

Městnosć: Dźiwadło na hrodźe

Započatk: 19.30 hodź.

Sobuskutkowacy: Čłonojo Sakskeje akademije wuměłstwa a basnicy-kolegojo (Róža Domašcyna, Thomas Rosenlöcher, Peter Geist, Jurij Łušćanski), skupina „Hercy“, dźiwadźelnicy NSLDź, chór a solisća SLA
wustajeńca, knižne blido Smolerjec kniharnje, stacija za słuchoknihi: Michał Lorenc interpretuje basnje Kita Lorenca