Njedźelu, 09.10.2022: Wjedźenja w Serbskim muzeju we wobłuku Interkulturelneho tydźenja

Po krótkim zawodźe k zeznaću serbskich stawiznow a kultury slěduje wopyt wosebiteje wustajeńcy “Wšitko je krajina. Serbski moler Jan Buk “.

• 13.00 hodź. w pólšćinje
• 15.00 hodź. w ukrainšćinje
• 16.00 hodź. w rušćinje

wjedźe: Jędrzej Soliński, wolontar, Serbski muzej