Wodźenje a přednošk, dnja 28.11.2018

Srjedu, dnja 28.11.2018 we 18 hodź. přeprošuje kuratorka Andrea Pawlikowa do wosebiteje wustajeńcu „Stary lud. Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow”. Podamy so na slědy našich prjedownikow, kotrež so něhdźe 700 po Chr. we Łužicy zasydlichu. Wustajene su něhdźe 400 wurywankow, rekonstrukcijow a předstajenjow słowjanskeho žiwjenja před wjac hač 1000 lětami.

20181112 14-08-1

Přizamknje so w 19 hodź. přednošk dr. Tomasa Westphalena, wjednika wotdźěla za hladanje archeologiskich pomnikow při krajnym zarjedźe za archeologiju Sakskeje, k temje „Budyšin w 10. a 11. lětstotku“. Dr. Westphalen rěči wo Budyskim měrje, kiž so w lěće 1018 w Budyšinje mjez Bolesławom Chrobłym a Heindrichom II. wujedna. Tež aktualne archeologiske wurywanja wokoło hrodu Ortenburg so wopisuja. Přednošk je w žurli muzeja.

Ortenburg

Im 11. Jahrhundert war das Plateau der späteren Ortenburg das Zentrum des Milzenerlandes. Unterhalb fanden sich Hinweise auf eine dichte Bebauung. (Foto: Landesamt für Archäologie Sachsen)