Kofej w třoch “Łužica we wobrazach. Fotografka Gudrun Kubenz”, 14.12.2022

“Łužica we wobrazach. Fotografka Gudrun Kubenz”

Fotowa žurnalistka Gudrun Kubenz (* 1931) słuša k emancipowanym žonam powójnskeho časa, kotrež so w muskich domenach přesadźi. Ze swojim trabantom bě wšudźe pódla. Při tym dokumentowaše NDR-ske twarstwo, milinarnju Čorna Pumpa, žony w prodrustwje, kulturny a kubłanski wšědny dźeń kaž tež serbski kulturny festiwal. Připódla dźěłaše tež za serbske nowiny.

LPG-Frauen-Schnappschuss mit Storch in Kühnicht_Gudrun Kubenz

Serbski muzej móžeše wulki konwolut łužiskich motiwow nakupić a fotografije a negatiwy přehladać a rjadować. Přeprošujemy 14.12.2022 w 15 hodź. na zhromadne popołdnjo, zo bychmy w zběrce Gudrun Kubenz listowali a stawiznički ze wšědneho dnja NDR wuměnjeli.

Referentce: Daniela Heckowa, Andrea Pawlikowa