Kedźbu – Slědowace zarjadowanja so njewotměwaja

Serbski muzej je wot 18.3.2020 do 19.4.2020 za wopytowarjow zawrěny. Prosymy wo zrozumjenje, hdyž so dla tuchwilneho wohroženja přez corona-wirus zarjadowanja w Serbskim muzeju njewotměwaja. To potrěchi w prěnim rjedźe wosebitu wustajeńcu “Jutry w Serbach”. Wjedźenja, dźěłarnički, jutrowne wiki kaž tež jutrowny program su wotprajene. Dalše zarjadowanja kaž “Kofek w třoch”, koncerty a prezentacije hač do 19.4.2020 wupadnu. Jutrowna wustajeńca z twórbami Maria Ošiki z Worklec so hač do 17.5.2020 podlěši. Nowy termin wernisaže wosebiteje wustajeńcy „Barby daliny. Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja” so prawje bórze zdźěli.

slědowace zarjadowanja so njewotměwaja:

 • 21.3.2020 zhromadźizna Maćicy Serbskeje, nowy termin so zdźěli
 • 21.3.2020 Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w technice bosěrowanja a wóskowanja
 • 22.3.2020 Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w technice bosěrowanja a wóskowanja
 • 25.3.2020 Kofej w třoch „Mjedowy kołač a potajna woda“, referentka Andrea Pawlikowa
 • 28.3.2020 Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w technice bosěrowanja a wóskowanja
 • 29.3.2020 Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w technice bosěrowanja a wóskowanja
 • 4.4.2020 Dźěłarnička bosěrowanje a wóskowanje jutrownych jejkow
 • 5.4.2020 Dźěłarnička bosěrowanje a wóskowanje jutrownych jejkow
 • 10.-13.4.2020 Jutrowny kónc tydźenja: Debjenje a wiki jutrownych jejkow z ludowymi wuměłcami
 • 11.4.2020 Jutrowny program ze Serbskej rejowanskej skupinu Smjerdźaca z.t.  
 • 18.4.2020 Dźěłarnička wužrawanja jutrownych jejkow z Edeltraud Gründel