Jutrowna wustajeńca Serbskeho muzeja so ke kóncej chila

Štóž njeje hišće lětušu jutrownu wustajeńcu w Serbskim muzeju widźał, měł so do spěcha měć. Jenož hač do njedźele je hišće přistupna. Mjez druhim wopomina so 400. křižerski jubilej Radworskeho a 30. jubilej wožiwjenja Budyskeho procesiona. Tež wěnčki nestora serbskeho křižerstwa dr. Pětra Brězana, kiž bě 75 lět křižer, su widźeć. Hač dotal je muzej z wopytom jara spokojom. Wosebje wabješe młode swójby konik Luna, kiž bu z pomocu kolegow muzeja a Spěchowanskeho towarstwa pyšeny. Šabraku zeši Angelika Korjeńkowa a křižerske banty wudebi wustojnje Blandina Ledźborjowa. Wuměłsce so z pasionom rozestaji Budyski grafikar Ralf Reimann.

Na zakónčacym wjedźenju, njedźelu w 15 hodź. předstaji Reimann křižowy puć, Marijanske titule kaž tež fotografije swjateho křiža kiž přeprošuja k přemyslowanju.