WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT. WOBRAZE KRAJINY.

PŘECHOD. PREHOD. ÜBERGANG. PŚECHOD 03

26.5.2019 – 25.8.2019

Wuměłska wustajeńca wěnuje so interkulturelnje z mólbami, plastikami a fotografijemi změnam krajiny a kultury. Wuměłstwo jako nošer idejow spěchuje z tym identifikaciju z wobrazami, přinošuje k tomu, so z temu rozestajeć, změny spóznawać a procesy do prašenja stajić.

Mjezynarodny projekt wuměłcow a wuměłčow, z kulturu tworjacymi, spěchowacymi, wustajowacymi a přeslědźowacymi institucijemi zwjazuje Němsku, Rakusku a Słowjensku.

Zarjadowanja přewodźaceho programa wosebiteje wustajeńcy wopřijeja wobłuki wizuelneho wuměłstwa, literaturu a hudźbu.

Hižo projektaj PŘECHOD 01 – Serbske kulturne dny w Korutanskej 2014 –

a PŘECHOD 02 – wustajeńca „Karl Vouk. Satkula. ABO (S)TWOR(JEN)A KRAJINA. ODER DIE WA(H)RE Landschaft“ 2015,

stej so z krajinowym a kulturnym přeměnjenjom we Łužicy zaběrałoj.

Tak stopnjuje so tuta pućowaca wustajeńca z mjezynarodnym tworjacym wuměłstwom, z literaturu a hudźbu a prezentuje změny a łamki w towaršnosći a w krajinje a zdobom zmóžni kulturnu wuměnu.

ZARJADOWANSKA BROŠURA flyer