Jutry w Serbach – wosebita wustajeńca

24.3.2019 – 5.5.2019

We Łužicy so k jutram wosebje wjele tradicijow pěstuja.

Serbski muzej skića lětsa nowu wustajeńcu k serbskim nałožkam w póstnym a jutrownym času. Wosebje za swójby su rjane poskitki. Tak móža dźěći wustajeńcu ze zmysłami dožiwić a so při walkowanju wuspytać. Wosebje woblubowane su debjene jutrowne jejka. Dobyćerske kolekcije lětušeho wubědźowanja wo najrjeńše jutrowne jejko so tohorunja wustajeja.

Wopytowarjam doporučimy tež nowe poskitki při kasy, mjez druhim drjewjane stejaki za jutrowne jejka.

 

PŘEWODŹACY PROGRAM

Kónc tydźenja wotměwaja so dźěłarnički debjenja jutrownych jejkow. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni. Wot wulkeho pjatka do jutrowneje póndźele debja ludowi wuměłcy jutrowne jejka. Na jutrownej soboće witamy hosći w 15 hodź. na nalětni program. Wodźenja móža so tohorunja knihować.