Finisaža – Wjedźenje 24. apryla 2022 w 15 hodź.

Finisaža – “5 x Němska po wšěm swěće. W špihelu migracije”

Fotowa wustajeńca wobswětluje potomnikow němskich wupućowarjow na 5 kontinentach swěta, kotřiž běchu w zašłych lětstotkach Němsku wopušćili. Su to Němcy w Brazilskej, Mexiku, Rumunskej, Ruskej a w Južnej Africe. Za to poda so Hamburgski fotograf Jörg Müller na jězbu, zo by ludźi a jich žiwjensku stawiznu dokumentował. Wustajeńca sposrědkuje wobhladowarjej zaćišć wo tym, na kotre wašnje so dźensa hišće němska rěč a kultura pěstujetej. Přizjewjenja pod ticket@sorbisches-museum.de abo 03591 270 8700.