Finisaža “Party w 21. lětstotku”, 4.9.2022

Dźěłarnička “Serbska drasta a bodypainting? Wot party k borće“

Serbska drasta a bodypainting, hodźi so to scyła hromadźe? Štóž chce tole wědźeć, njech přińdźe na finisažu, 4. septembra wot 10-17 hodź. do Serbskeho muzeja w Budyšinje pohladać. Tam wotměje so workshop za młodych kreatiwnych pod hesłom „Wot party k borće“. Katrin Salmen a Matej Dźisławk pokazatej, što maš při pomolowanju wobliča z ornamentami a při portretowej fotografiji wšo wobkedźbować. Słowakski wustajenski projekt „PARTY w 21. lětstotku“ skića ideje tež za nas Serbow. Za hru ze symbolemi a barbami je wšelaka serbska swjedźenska pycha přihotowana. Štóž chce, móže sej swójski make-up, wěcy za šminkwanje a kameru sobu přinjesć. Tež młodźi mužojo su wutrobnje witani! Přizjewće so pod ticket@sorbisches-museum.de abo tel. 03591/2708700, kóšty 10 €.

Nimo toho poskići so w 15 hodź. němskořěčne wjedźenje, w 16 hodź. wjedźenje w serbskej rěči a w 17 hodź. zakónčaca rozmołwa z kuratorami wustajeńcy!