Dźěłarnička “Wolij na płatnje” 25.06.2022

Dźěłarnička “Wolij na płatnje”

Zhromadnje z Maju Nagelowej nawuknjeće krok po kroku molowanje z wolijowymi barbami. Předznajomosće njejsu trěbne, material so w muzeju skići.

Datum: 25.06.2022 wot 10 do 16 hodź.

Přizjewjenje pod: ticket@sorbisches-museum.de a 03591 270 870 0