5.10.2019 – SORBIAN STREET STYLE LIVE

Dźěłarnički za młodostnych wot 10-18 hodź.

-> fotoshooting, styling, bodypainting, graffiti, urban dance, upcycling a zhotowjenje debjeńkow

web3   foto10_web   fot11_web   IMG-20180702-WA0003

Chcemy so kreatiwnje we wšelakich wěcach wuspytać a našu modernu serbsku kulturu tež tamnym pokazać. To spěchuje nowe kontakty a přećelstwa. Přeprošeni su młodostni z cyłeje Łužicy!

Na spočatku dóstanje kóždy při kasy swój nalěpk. Po postrowje na žurli w 10 hodź. slěduje zawod do dźěłarničkow. Cyły dźens je za kreatiwne dźěło, bjesady atd. mysleny. Připołdnju je wot 13-14 hodź wobjedowa přestawka z małym imbisom, štož je w popłatku (5 €) hižo nutřka. Štóž chce sej w času dźěłarničkow mini-přestawku popřeć a pohladać, što tamni činja, to rady móže.

Wjeršk dnja je w 16.30 hodź mytowanje wubědźowanja wo najrjeńši serbski t-shirt, kiž wuhotuje z nami młodźinska redakcija Satkule. Móžeće Waše naćiski abo fota t-shirtow na Satkulu słać, pak přez mejlku satkula@mdr.de, přez Facebook abo instagram, hłowna wěc, zo sće to sami naćisnyli. Přez voting so dobyćerjo zwěsća, 1.myto 300 €, 2.a 3.myto 100 €, tež tamnych wočakuje tróštne myto.