29.09.2023: IKW – Wjedźenje “Jedne městno – mnoho rěčow” w 15 a 16 hodź.

Jedne městno – mnoho rěčow

Serbski muzej je zetkawanišćo za ludźi z regiona a ze cyłeho swěta. Tu nadeńdźeš rěčnu mnohotnosć. Na tutym dnju přeprošuje Serbski muzej mjezynarodnych hosći w 15 hodź. na wjedźenje w pólskej rěči a w 16 hodź. na wjedźenje w jendźelšćinje. Stawizny Serbow a wosebita wustajeńca “Čej´da sy?” so při tym předstajeja.