24.6.15 Kofej w třoch:

Pod hesłom „W kuzle janskeje nocy“ wjerći so tutón króć wšo wokoło wašnjow a přiwěrkow kołowokoło lětneje wróćicy słónca.
Wokoło swjateho Jana zběraja so tež hojerske zela, wšako maja potom najsylnišu skutkownosć. Wšelake bajki wo dźiwnych podawiznach wudospołnjeja přednošk sobudźěłaćerki muzeja Andreje Pawlikoweje.
Přednošk wotměje so w muzejowym kabineće. Přidatnje k zastupej wobliča so 1,50 € na wosobu za pohosćenje z tykancom a kofejom.
Wšitcy přećeljo muzeja a zajimcy su zaso na „Kofej w třoch“ wutrobnje přeprošeni.
Za lěpšu organizaciju prosymy po móžnosći wo přizjewjenje hač do wutory 23.6.15 pola sekretarki.
Wjeselimy so na Waš wopyt!

24.6.15 Kofej w třoch: