24.02.2023  Mjezynarodny wědomostny kolokwij “Jan Buk”

Serbski muzej přeprošuje pjatk, 24. februara wot 10 hodź. na mjezynarodny wědomostny kolokwij k žiwjenju a tworjenju serbskeho wuměłca.

Dopołdnja wobswětluja referentki a referenća Bukowe skutkowanje pod wšelakimi aspektami. Sćěhowacy referenća su prošeni: dr. Małgorzata Mieczkowska – slědźerka wo narodnych mjeńšinach w Europje (uniwersita Szczecin); prof. Piotr Pałys – stawiznar, nawoda wotrjada za šleske studije (Šleski institut, Opole); dr. Kathleen Rosenthal – wuměłstwowa stawiznarka, Drježdźany; dr. Jacek Cybis – architekt a syn wuměłca Jana Cybisa kaž tež dr. Peter Michel – wuměłstwowy wědomostnik, Berlin. Popołdnju móža so wobdźěleni w rozmołwnym kole ze časowymi swědkami, wuměłskimi kolegami a přećelemi Jana Buka wuměnjeć. Po tym poskićeja so wodźenja we wustajeńcy. Zarjadowanje wotměje so w němskej a pólskej rěči ze simultanym přełožkom a měri so na wšitkich zajimcow.