16.09.2023 Z kolesom po serbskej katolskej kónčinje

tura 4: Přez cyrkwinske a rěčne kupy

Sobotu, 16. septembra podamy so na našu poslednju něhdźe 50 km dołhu turu přez katolsku Łužicu. Zetkamy so w 10 hodź. w Smochćicach při kubłanišću biskopa Bena.  Wot tam podamy so na puć přez Haslow do Baćonja k tamnišej wosadnej cyrkwi “Jězusoweje wutroby”, kotraž bu wot katolskich Serbow mjez 1882 a 1887 natwarjena. Znowa přez Haslow jědźemy k Zarěčanskemu wětrnikej mjez Łuhom a Chasowom. Dale wjedźe nas puć do Radworja, wosadna wjes z třomi cyrkwjemi, kotraž je zdobom tež ródna wjes zbóžneho Alojsa Andrickeho. Nimo zhubjeneje wsy Hronow dojědźemy sej naposledk do Zdźěrje a wot tam jědźemy přez Delnju Hórku wróćo do Budyšina.