Twarski inženjer Eberhard Dučman

Mjez łužiskej drjewowej architekturu a industrielnym twarjenjom

26.05.2024 –  27.10.2024

Němsko-serbski twarski inženjer Eberhard Dučman (1926 – 2005) słuša k najwuznamnišim zastupjerjam industrielneho twarjenja a inženjerskotwarskeho wuměłstwa – nic jenož w architekturnym wuwiću w NDR, tak mjenowaneje wuchodneje moderny, ale tež w mjezynarodnym měritku.

Wustajeńca je prěnja prezentacija jeho tworjenja a pokazuje w šěsć stacijach Dučmanowe projekty. Ekspozicija je zdobom wuraz připóznaća składnonstnje 20. posmjertnin a 100. narodnin twarskeho inženjera, wysokošulskeho wučerja, slědźerja na polu twarstwa a hladarja pomnikow.

Přewodny program k wustajeńcy je mnohostronski z wjedźenjemi, přednoškami a ekskursiju, hlej přehladka. Přizjewjenje za zarjadowanja a pedagogiskej poskitkaj “Drjewjana wjeska” a “Město přichoda” pod ticket@sorbisches-museum.de abo telefonisce pod 03591/27087028. K wustajeńcy je w Ludowym nakładnistwje Domowina w Budyšinje kniha ze samsnym titulom wušła.