Wšo je krajina. Serbski moler Jan Buk

2.10.2022 – 26.2.2023

Wuměłstwo bě jeho žiwjenje, přetož „Za mnje je wuměłstwo nutřkowne duchowne rozestajenje z realitu“, tak Jan Buk (1922-2019).

Składnostnje 100. posmjertnych narodnin wuznamneho serbskeho molerja Jana Buka wěnuje Serbski muzej zhromadnje ze swojimi projektnymi partnerami wuměłcej jubilejnu wustajeńcu.

Po jeho nazhonjenju so přitomnosć ze srědkami zašłosće předstajeć njehodźi, ale žada za nowej, načasnej rěču formow a za intelektualnym rozestajenjom. Tak je wospjet za to pledował, zo so serbske wuměłstwo, kotrež so tehdom hišće w dosć wuskim, folkloristisce wobmjezowanym radiusu pohibowaše, duchownje wotewrje.

Ze swojim tworjenjom stwori cyle nowe wuchadźišćo a je tomu dopomhał, zo so zwisk k modernje namaka.

Wustajeńcu přewodźa wobšěrna monografija. Wustajeńca a kniha podatej mnohostronski dohlad do žiwjenja a tworjenja wuměłca, hlej

www.sandstein.de/HS22. Dalše informacije k přewodźacym zarjadowanjam namakaće pod “kalender”.