Jutry w Serbach

21. měrca – 17. meje 2020

W Hornjej a Delnjej Łužicy so k jutram wjele katolskich a ewangelskich nałožkow pěstuja. Wosebitosć wustajeńcy su “křižowy puć” a dalše twórby z jutrownymi motiwami wuměłca Maria Ošiki. Dobyćerske kolekcije lětušeho wubědźowanja wo najrjeńše jutrowne jejko so tohorunja wustajeja. Tež za swójby skiča wustajeńca wotměnu, wšako móže so to abo tamne tež ze zmysłami wuhódać.