PARTY w 21. LĚTSTOTKU

je spektakularny słowakski wuměłski projekt. Zhromadnje zeskutkownili su jón fotografaj Ľubomír Sabo a Zuzana Sénášiová, etnologowka Katarína Sabová a molerce Sarah I. Avni a Ivana Mintálová.

Parta je, podobnje kaž serbska borta, tradicionelna słowakska nahłowna pycha njewjestow a družkow. 53 partow ze wšelakich regionow Słowakskeje, kiž maja tam tež wšelake pomjenowanja, su so za tutón projekt ze symboliskim pomolowanjom a gestiku modlow inscenowali. Wone maja słowakskej tekstilnej drohoćince nowe žiwjenje zadychać.

Wustajenski projekt je wot lěta 2016 přewšo wuspěšnje po swěće po puću.  Wón skića tež nam Serbam za wožiwjenje swojeje narodneje drasty zajimawu  inspiraciju. K tomu wotměwaja so kreatiwne dźěłarnički.

Zarjadowanja wosebiteje wustajeńcy

http://www.party21art.com

Dźěłarnička “Wot party k borće”, 21. meje wot 10-17 hodź.

nahłowna pycha z pomolowanjom wobliča a portretowa fotografija – přizjewjenje: ticket@sorbisches-museum.de abo 03591 270 870 0