Jutry w Serbach

21. měrca – 23. awgusta 2020

W Hornjej a Delnjej Łužicy so k jutram wjele katolskich a ewangelskich nałožkow pěstuja. Wosebitosć wustajeńcy su “křižowy puć” a dalše twórby z jutrownymi motiwami wuměłca Maria Ošiki.

Dobyćerske kolekcije lětušeho wubědźowanja wo najrjeńše jutrowne jejko so tohorunja wustajeja.