Wuměłske wubědźowanje “Mólba – mój pisany pomnik”

Wuměłske wubědźowanje “Mólba – mój pisany pomnik” Serbskeho muzeja wot 15.7. – 6.9.2019

Sylne barby, jasne formy a wjele začuća – tak hodźi so wuměłski stil ekspresionizm wopisać. Znaty a wuznamny serbski moler Jan Buk je w tutym stilu molował, wšako jeho krajiny a ćišna přez barby a formy skutkuja.

Jan Buk: Stillleben mit Früchten                     Jan Buk: Stilleben mit Birnen, 2000

ćišno Jana Buka, 2003                                                         ćišno Jana Buka, 2000

Składnostnje Dnja wotewrjeneho pomnika njedźelu, 8.9.2019 pokaza Serbski muzej mólby wubědźowanja “Mólba – mój pisany pomnik / Denk-Mal KUNST“. Prošu mjeno, starobu a adresu podać, zo móža so dobyćerjo skontaktować. Wjele wjesela a wuspěcha!

WUMĚNJENJA WUBĚDŹOWANJA

  • ŠTÓ: dźěći wot 6 lět a młodźina
  • ŠTO:  ćišno po foće 1 abo foće 2 w formaće A4 abo A3, barby po swójskej ideji, hlej k tomu mólbje Jana Buka
  • KÓNC: hač do 6.9.2019

20190710 10-46                        20190710 11-01

foto 1, Serbski muzej, 2019                                                    foto 2, Serbski muzej, 2019

KONTAKT                                                                                        

Serbski muzej, Hród 3, 02625 Budyšin

PRAŠENJA

tel.: 03591 270 870 28; www.sorbisches-museum.de