Košty dodawanja

Košty dodawanja

Kóšty dodawanja so po wulkosći a waze skazanych produktow měrja kaž tež po zasadach dodawanskich płaćiznow třećich.

tukraj:

list hač do 0,050 kg: 0,95 €
list hač do 0,5 kg: 1,55 €
list hač do 1,0 kg: 2,70 €
pakćik hač do 2,0 kg: 4,50 € (hač do 60 x 30 x 15 cm)
pakćik hač do 5,0 kg: 7,50 € (hač do 120 x 60 x 60 cm)
paket hač do 10 kg: 9,50 € (hač do 120 x 60 x 60 cm)

Kóšty dodawanja wotpadnu, hdyž so twory w Serbskim muzeju, Hród 3, 02625 Budyšin, wotewzaja.

 

mjezynarodne:

Za posyłki do wukraja wobličimy kóšty dodawanja po wulkosći a waze skazanych produktow kaž tež po zasadach dodawanskich płaćiznow třećich. Přidatnje přewza skazaćel móžne dawki a cło.

list hač do 0,050 kg: 1,70 €
list hač do 0,5 kg: 3,70 €
list hač do 1,0 kg: 7,00 €
pakćik hač do 2,0 kg: 9,00 € (hač do D + Š + W = 90 cm)
pakćik hač do 5,0 kg: 18,00 € (hač do 120 x 60 x 60 cm)
paket hač do 10 kg: 23,00 € (hač do 120 x 60 x 60 cm)

 

 

< class="footer-inner">