„Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija“

26.3.2017 – 27.8.2017

We wobłuku spěchowanskeho projekta „Wobliča reformacije w Hornjej Łužicy, Čěskej a Šleskej“ Kulturneho ruma Hornja Łužica/Delnja Šleska pokazuje wustajeńca, kotry wliw reformacija specielnje na Serbow měješe. Wona bě wuchadźišćo za nastaće serbskeho pismowstwa a najwšelakorišich dalšich kulturnych wosebitosćow. Publikacija Ludoweho nakładnistwa Domowina přehladku wjacorych lětstotkow přewodźuje. Tuta njebudźe jenož w Serbskim muzeju na Budyskim hrodźe, ale zdźěla tež w Michałskej cyrkwi prezentowana. W srjedźišću steji žadanje Martina Luthera za Božim słowom w maćernej rěči a jeho wuznam hač do přitomnosće. Jako wobličo reformacije předstaja so farar Wjacsław Warichius z Hodźija, kotryž je Lutherowy katechizm prěni raz do hornjoserbšćiny přełožił. Łužica je přez mnohe pobožne hibanja znata, w kotrychž Serbja wosebitu róla hrajachu. Tak tež we wobłuku Ochranowskeje bratrowskeje wosady po wšěm swěće misionarisce skutkowachu.

 „Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija“

Wobraz:

 Serbsko-němski hodowny spěwnik z Grodkowskeje kónčiny, 17. lětstotk

© Serbski muzej

pedagogiske poskitki k reformaciskej wustajeńcy: ->

„Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija“

Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom
Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom
7.5.2017 – 27.8.2017
Michałska cyrkej, Budyšin

Jako dźěl wustajeńcy „Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija“ wobjednawa wustajeńca załoženje respektiwnje pozadk serbskich cyrkwjow a jich stawiznisku rólu. Wjetšina jednotliwje předstajenych cyrkwjow steji w Delnjej a Delnjo-wuchodnej Łužicy. Po tym hdźe cyrkwje namakaš su informaciske teksty k wobrazam, pak hornjoserbsce pak delnjoserbsce a němsce podate.

Awtor fotografijow jednotliwych cyrkwinskich twarow je fotografikar Jürgen Maćij.
Wobhladujo sej wustajeńcu zhoniš mjez druhim, kak daloko je cyłkowny serbski kulturny rum w zašłosći sahał. Při tym fungowachu cyrkwje za serbsku ludnosć zdobom jako serbske srjedźišćo městna.

Wustajeńca zestaja so ze 14 sćěnow a pokazuje so wot 7.5.2017 hač do 27.8.2017 w Budyskej Michałskej cyrkwi a budźe po tym pućować.

Wotewrjenje wotměje so njedźelu, dnja 7.5.2017 w 11.00 hodźin po serbskej Božej słužbje.

Wustajeńca budźe zasadnje wot 8.5.2017 hač do 27.8.2017 wot póndźele hač do njedźele w času wot 10.00 do 17.00 hodźin přistupna. Zastup je darmotny.