Prózdninski poskitk / Ferienangebot

Prózdninski poskitk: „čorno-běłe wuměłstwo“

Ferienangebot, Kunst: „Schwarz-Weiß-Experimente“