Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy / Eröffnung der Sonderausstellung

Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Barby daliny. Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja“ z hudźbnym wobrubjenjom.

-> Termin za wotewrjenje z wobmyslenjom, dnja 20.09.2020!

Eröffnung der Sonderausstellung „Farben der Ferne. Der Maler Ante Trstenjak und die Lausitzer Sorben“ mit musikalischer Umrahmung.

-> Termin zur Eröffnung der Sonderausstellung unter Vorbehalt am 20.09.2020!