Mały lud. Bohata kultura.

Jimace stawizny a žiwa přitomnosć z bohatej kulturu a rjanymi nałožkami – to woznamjenja serbski lud.
Zeznajće lud bohaty na tradicijach – tu w Serbskim muzeju w Budyšinje.
Zajimawe wustajeńcy za cyłu swójbu pokazaja Wam serbske stawizny, rjemjesło, narodnu drastu, hudźbu a literaturu kaž tež wuměłstwo.
Witajće wutrobnje do serbskeho swěta!

Home

Wabjenski film

 

 Wonkowny link k wabjenskemu filmej na youtube.com :

Home
Home

Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija

26.3.2017 – 27.8.2016

 We wobłuku spěchowanskeho projekta „Wobliča reformacije w Hornjej Łužicy, Čěskej a Šleskej“ Kulturneho ruma Hornja Łužica/Delnja Šleska pokazuje wustajeńca, kotry wliw reformacija specielnje na Serbow měješe. Wona bě wuchadźišćo za nastaće serbskeho pismowstwa a najwšelakorišich dalšich kulturnych wosebitosćow. Publikacija Ludoweho nakładnistwa Domowina přehladku wjacorych lětstotkow přewodźuje. Tuta njebudźe jenož w Serbskim muzeju na Budyskim hrodźe, ale zdźěla tež w Michałskej cyrkwi prezentowana. W srjedźišću steji žadanje Martina Luthera za Božim słowom w maćernej rěči a jeho wuznam hač do přitomnosće. Jako wobličo reformacije předstaja so farar Wjacsław Warichius z Hodźija, kotryž je Lutherowy katechizm prěni raz do hornjoserbšćiny přełožił. Łužica je přez mnohe pobožne hibanja znata, w kotrychž Serbja wosebitu róla hrajachu. Tak tež we wobłuku Ochranowskeje bratrowskeje wosady po wšěm swěće misionarisce skutkowachu.

Home

Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom/Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom

Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose

              7.5.2017 – 27.8.2017 · Michałska cyrkej, Budyšin / Michaeliskirche, Bautzen             

Jako dźěl wustajeńcy „Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija“ wobjednawa wustajeńca załoženje respektiwnje pozadk serbskich cyrkwjow a jich stawiznisku rólu. Wjetšina jednotliwje předstajenych cyrkwjow steji w Delnjej a Delnjo-wuchodnej Łužicy. Po tym hdźe cyrkwje namakaš su informaciske teksty k wobrazam, pak hornjoserbsce pak delnjoserbsce a němsce podate.

Awtor fotografijow jednotliwych cyrkwinskich twarow je fotografikar Jürgen Maćij.
Wobhladujo sej wustajeńcu zhoniš mjez druhim, kak daloko je cyłkowny serbski kulturny rum w zašłosći sahał. Při tym fungowachu cyrkwje za serbsku ludnosćzdobom jako serbske srjedźišćo městna.

Wustajeńca zestaja so ze 14 sćěnow a pokazuje so wot 7.5.2017 hač do 27.8.2017 w Budyskej Michałskej cyrkwi a budźe po tym pućować.

 

Aktualnosće