Mały lud. Bohata kultura.

Jimace stawizny a žiwa přitomnosć z bohatej kulturu a rjanymi nałožkami – to woznamjenja serbski lud.
Zeznajće lud bohaty na tradicijach – tu w Serbskim muzeju w Budyšinje.
Zajimawe wustajeńcy za cyłu swójbu pokazaja Wam serbske stawizny, rjemjesło, narodnu drastu, hudźbu a literaturu kaž tež wuměłstwo.
Witajće wutrobnje do serbskeho swěta!

Home

Wabjenski film

 

 Wonkowny link k wabjenskemu filmej na youtube.com :

Zarjadowanska brošura

Tule namakaće aktualny štwórčlětny přehlad jako pdf.
-> SM_kwartalny flyer okt.-dec. 2018

 

Home

Přewodźacy program

19.8.2018, 15 hodź.: wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy, zastup bjezpłatny

1.9.2018 – 2.9.2018, 15 hodź.: wodźenje po wustajeńcy składnostnje Staroměšćanskeho festiwala

„Woda, wuměłstwo, swětło“ w Budyšinje, zastup 5 €

 8.9.2018, 10 – 17 hodź.: dźěłarnička „ Bohowki do kapsy“  Göttinen für die Hosentasche_internet

Na dźěłarničce móže so z tróšku wušiknosću mała škitna postawa –  bohowka do kapsy – zhotowić. Městna su na 10 wosobow wobmjezowane, wobdźělenje wot 14 lět móžne. popłatk nimo zastupa 5 € (z přizjewjenjom)

9.9.2018, 11 / 15 hodź.: wosebite wodźenje po wustajeńcy k Dnjej wotewrjeneho pomnika z Reginu Herrmann, zastup bjezpłatny

 14.10.2018, 15 hodź.: zjawne wodźenje po wustajeńcy, zastup 5 €

Aktualnosće