Mały lud. Bohata kultura.

Jimace stawizny a žiwa přitomnosć z bohatej kulturu a rjanymi nałožkami – to woznamjenja serbski lud.
Zeznajće lud bohaty na tradicijach – tu w Serbskim muzeju w Budyšinje.
Zajimawe wustajeńcy za cyłu swójbu pokazaja Wam serbske stawizny, rjemjesło, narodnu drastu, hudźbu a literaturu kaž tež wuměłstwo.
Witajće wutrobnje do serbskeho swěta!

Home

Wabjenski film

 

 Wonkowny link k wabjenskemu filmej na youtube.com :

Zarjadowanska brošura

Tule namakaće aktualny štwórčlětny přehlad jako pdf.
-> SM_protyka_I-2019

 

Home

Přewodźacy program

Wosebite POSKITKI za dźěći a šulerjow zmóžnja so zanurić do zažneho srjedźowěka a so ze serbskimi stawiznami žiwje rozestajeć. Šulerjo móža so při wodźenjach ze starymi technikami zaběrać a so z Łužičanami a Milčanami identifikować.  

-> Stary lud – wodźenja a projekty

Aktualnosće