Farben der Ferne. Der Maler Ante Trstenjak und die Lausitzer Sorben

20.9.2020 – 30.5.2021 W tworjenju słowjenskeho wuměłca Ante Trstenjaka (1894–1970) hraje Łužica bytostnu rólu. Fascinowany wo mnohostronskosći narodneje drasty serbskich žonow a holcow pućowaše po Hornjej a Delnjej Łužicy za studije, kotrež spožčichu hač do 1960tych lět jeho wuměłskemu tworjenju charakteristiski raz. Hižo w času jeho prěnjeho přebywanja we Łužicy 1928 nasta 30 mólbow kaž […]