Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy, njedźelu, dnja 4.11.2018 w 15 hodź.

Witajće do serbskeho srjedźowěka!

Wustajeńca poda so na slědy Łužičanow a Milčanow, kotrež so něhdźe 700 po Chr. we Łužicy zasydlichu.Wustajeńca zahaji so na žurli z narěčemi a hudźbnym přewodom Marion Kwicojc & skupiny Media Noctis. Wopytowarja wočakuja wšelake překwapjenki! Zastup je bjezpłatny.

WOTEWRJENSKI PROGRAM

  1. Postrow: Christina Boguszowa, direktorka
  2. wotewrjenska narěč: prof. dr. Matthias Hardt, Leibnizowy institut za stawizny a kulturu wuchodneje Europy, Lipsk
  3. zawod do wustajeńcy: Andrea Pawlikowa, Serbski muzej a Pětš Kornelius Kuš, Spěchowańske towaristwo Domowniskego muzeja Dešno z.t.