Poskitki za lěćne prózdniny 02.07.2018 do 10.08.2018

W času lěćnych prózdnin poskićujemy za dźěći wot 5 lět a młodostnych wodźenja a druhe programy w Serbskim muzeju. Podamy so na puć do stareho města a do Židowa, zo bychmy sej myty a stawizny wotkryli. Na dźěłarničce “upcycling” chcemy so ze zanjerodźenym wobswětom zaběrać a starym předmjetam nowy zmysł dać. Dalši poskitk wjedźe nas do galerije muzeja. Tam rozestajamy so z pomocu našich zmysłow z wuměłskimi twórbami. Wjeselimy so na lěćne prózdniny a na waš wopyt!

Wjace k temam a terminam: Newsletter lěćo 2018