IKW: Wjedźenje / Führung in polnischer Sprache

Jedne městno – mnoho rěčow

Serbski muzej je zetkawanišćo za ludźi z regiona a ze cyłeho swěta. Tu nadeńdźeš rěčnu mnohotnosć. Na tutym dnju přeprošuje Serbski muzej mjezynarodnych hosći w 15 hodź. na wjedźenje w pólšćinje. Stawizny Serbow a wosebita wustajeńca “Čej´da sy?” so při tym předstajeja.


Ein Raum – viele Sprachen

Das Sorbische Museum ist ein Ort der Begegnung für Menschen aus der Region und aus aller Welt. Hier treffen auch Sprachräume aufeinander. Das Museum bietet für internationale Gäste um 15 Uhr eine Führung in Polnisch an. Dabei werden die Geschichte und Kultur beleuchtet. Um bunte Vielfalt geht es auch in der Sonderausstellung „Čej´da sy? – Wurzeln im Wandel”.


Jedna przestrzeń – wiele języków

Muzeum Serbołużyckie jest miejscem spotkań ludzi z regionu i całego świata. To także miejsce, w którym spotykają się różne języki. Muzeum zaprasza gości z zagranicy na dwie wycieczki z przewodnikiem w językach polskim i angielskim, podczas których przybliżone zostaną historia i kultura Serbołużyczan. Aktualna wystawa czasowa „Čej’da sy? – Wurzeln im Wandel “ również dotyczy wielobarwnej różnorodności.