Finissage Party 21

10-17 hodź. „Wot party k borće“, pomolowanje wobliča a portretowa fotografija, 10,00 €

15 hodź. wjedźenje w němskej rěči

16 hodź. wjedźenje w serbskej rěči

17 hodź. zakónčaca rozmołwa z hosćimi Ľubomír Sabo, Katarína Sabová, Zuzana Sénášiová, ze simultanym přełožkom

FINISSAGE Party 21

10-17 Uhr „Von der Parta zur Borta“ Gesichtsbemalung und Porträtfotografie, 10,00 €

15 Uhr Führung in deutscher Sprache

16 Uhr Führung in sorbischer Sprache

17 Uhr Abschlussgespräch mit den Gästen Ľubomír Sabo, Katarína Sabová, Zuzana Sénášiová, mit Simultanübersetzung