KRABAT. Muž. Mytos. Marka.

17.09.2017 – 15.04.2018

Lědma jedna ze serbskich bajowych postawow je hdy telko rěče hódna była, kaž postawa kuzłarja KRABATA. Wustajeńca wobswětluje prěni króć žiwjenje Janka Šajatovića (1624-1704), kotryž pochadźeše ze Žumberaka blisko Zagreba a kotryž słužeše jako połkownik w gardźe Chorwatow štyrjom sakskim kurwjercham. Kurwjerchowskej swójbje wosta Šajatović hač do swojeje smjerće swěrny, na kóncu jako poradźowar ze stopnjom generalneho adjutanta. Powědanje wo KRABAĆE je jeho w kolektiwnym pomjatku zakótwiło. Wottam je jako literarny rjek přez tworjenje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho, Jurja Brězana a Otfrieda Preußlera furiozne wuwiće wzał. W kulturnych stawiznach serbskeho luda dócpě bajowa postawa, kotraž so hač k wuměłskej figurje stilizowaše, markantny wuznam.

Cil projekta je, woprawdźite žiwjenje historiskeje wosobiny, kotraž so za mytosom KRABAT chowa, wuswětlić. Nimo toho reflektuje wustajeńca wutworjenje legendy wo Janku Šajatoviću – němsce tež jako Johann von Schadowitz znaty – kaž tež přinošk serbskeho wuměłstwa a literatury, kotrejž polěkowaštaj wot 19. lětstotka sem k wutworjenju mytosa.

-> Wobrazy wotewrjenja wustajeńcy

Wot spočatka 21. lětstotka bu w serbsko-němskim sydlenskim rumje mjez Budyšinom, Kamjencom a Wojerecami k marce wuwity. Mytos KRABAT sta so tak z

kulturnym, turistiskim a hospodarskim faktorom, kiž twori lokalnu identitu.

Do přichoda sahace zwiski k partneram w domiznje protagonisty, dźensnišeje hraničneje kónčiny mjez Słowjenskej a Chorwatskej Bela Krajina, maja cyle wosebity wuznam we wobłuku projekta.
Kooperaciski projekt Serbskeho muzeja w Budyšinje a Krabatoweho młyna z.t. w Čornym Chołmcu.
Katalogaj a wustajeńca nastachu w zhromadnym dźěle slědowacych zarjadnišćow:

Serbski muzej, Budyšin
Serbski institut, Budyšin
Statne wuměłske zběrki Drježdźany
Regionalny management LEADER – region Hornjołužiska hola a haty

Genealogiecenter Schröter

Patronat nad projektom je přewzał knjez dr. Peter Neumann, čestny konsul Republiki Chorwatska w Sakskej.

Spěchowane přez
Sakske statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo / Europski fonds za ratarstwo za wuwiće wjesneho ruma / wuwićowy program za wjesny rum Swobodneho stata Sakska 2014-2020

LEADER-region Hornjołužiska hola a haty
LEADER-region Łužiska jězorina

Sponsorojo
Schroubek Fonds Östliches Europa
Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH
Volksbank Bautzen / Ludowa banka Budyšin
Die 3 Brüder Udo, Ingolf und Thomas Schön
Rechtsanwälte Dr. jur. Peter Neumann
Barrique GmbH
Omega Datensysteme Bautzen GmbH
Genealogiecenter Schröter
Stuckhof Jörg Tausch