Zakónčace wodźenje njedźelu, dnja 14.10. w 15 hodź.!

Wustajeńca “Dźěl wote mnje. Skulptury a klanki Reginy Herrmann” pokaza mnohostronskosć wuměłče, kiž so nimo serbskeje tematiki tež z kulturami a nabožinami swěta zaběra. Jeje wušiknosć pokaza so w kóždej tekstilnej plastice. Při wodźenju rěči wuměłča z jeje žiwjenja a k jeje tworjenju. Wězo móža so twórby tež kupić.

DSC_0071         Sorbisches Museum Wassermann- Sonderausstellung_2         wobraz3