Mjezynarodny dźeń muzejow – Internationaler Museumstag

Zastup do muzeja bjezpłatny.

40. mjezynarodny dźeń muzejow pod hesłom “Na slědach. Zmužitosć k zamołwitosći”

15.00 hodź. wodźenje po wosebitymaj wustajeńcomaj w Serbskim muzeju a w Michałskej cyrkwi ze Serbskim superintendentom Janom Malinkom. Zastup bjezpłatny.

Eintritt in das Museum gratis.

40. Internationaler Museumstag unter dem Motto “Spurensuche. Mut zur Verantwortung”.

15.00 Uhr Führung durch die Sonderausstellung im Sorbischen Museum und in der Michaeliskirche mit dem Sorbischen Superintendenten Jan Mahling. Eintritt frei.